JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Vossevad

Denne hjemmeside indeholder generelle oplysninger til medlemmerne af Vossevad Grundejerforening (og andre interesserede).

Lidt om grundejerforeningen

Vossevad Grundejerforening blev stiftet den 5. januar 1966 efter der var bygget de første huse i området. Der er tinglyst klausul på, at alle der bor i grundejerforeningens område skal være medlem af Vossevad Grundejerforening. Formålet med foreningen var, og er, at sørge for at områdets fællesarealer bliver holdt i forsvarlig stand og sikre medlemmernes interesser i forhold til krav stillet af myndighederne.

Der afholdes ordinær generalforsamling i grundejerforeningen én gang om året, inden 1. april. eksemplar af vedtægterne kan ses her på siden under vedtægter eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen i Vossevad Grundejerforening består af 5 personer.

Alle grundejere i Tuse har ansvar for at rydde sne på fortovene. Men grundejerforeningen vil ud fra en nuværende økonomi, sørge for aftaler med entreprenører, som vil komme og rydde sne på fortorve så vidt muligt inden kl. 07.00 og på vejene efter behov, medlemmerne skal selv sørge for saltning, og snerydning senere på dagen ved behov. Det er fortsat den enkelte grundejer der har ansvaret for at fortorvet er ryddet forsvarligt. 

Området

Grundejerforeningen består af parcellerne på følgende veje: Bygvænget (ulige nr. 1-17 og lige nr. 2-6), Havrevænget, Hvedevænget, Kløvervænget (ulige nr. 1-35 og lige nr. 2-36), Risvænget, Rugvænget og Vossevænget. I alt 115 stk.

Vi har et fællesområde, kaldet "Det grønne område" ved den sydlige ende af Risvænget, hvor der er legeplads og boldbaner. Der er mulighed for at låne tennisnet hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Legepladsen på "Det grønne område" er løbende blevet udvidet og vedligeholdt. Vi kan glæde os over, at legepladsen og området den er på, bliver flittigt brugt af beboerne og mange andre gæster. Det henstilles derfor også fra bestyrelsens side af, at man undlader at lufte hund på området.

Grundejerforeningen har container til haveaffald ca. 6 gange om året. Containerne placeres forskellige steder i området. Bestyrelsen sender en containerplan ud til alle beboere efter generalforsamlingen og offentliggør den her på hjemmesiden, med information om sommerens containerdage.

Hvis du har spørgsmål angående grundejerforeningen, er du altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.

Med venlig hilsen

    Bestyrelsen i Vossevad Grundejerforening.